BEGROTING 2021 IN 1 BEELD

Montferland gaat tekort in de begroting dichten Voor u ligt de begroting 2021. Een begroting die niet rooskleurig is maar door de juiste keuzes te maken wel perspectief biedt. In het voorjaar werd duidelijk dat er een financieel zware periode voor de gemeente Montferland aankomt. De kosten voor zorg stijgen snel en ook een aantal samenwerkingsverbanden vragen extra geld. Het rijk vergoedt deze kosten niet volledig. Daarom moet de gemeente lokale maatregelen nemen. Om de begroting sluitend te krijgen wordt een pakket aan maatregelen opgesteld. Met deze maatregelen wil het college een ‘gezond’ financieel fundament leggen voor de nieuwe raadsperiode. Het college denkt daarbij aan maatregelen in de gemeentelijke bedrijfsvoering. Ook zullen zij impact hebben op het voorzieningenniveau van de gemeente Montferland. Deze begroting zal wat ons betreft niet worden beheerst door financiële kommer en kwel. Wij blijven ambitieus om Montferland elke dag een beetje mooier te maken. Wij blijven grotendeels staan voor de beloften die we gedaan hebben in het coalitieprogramma, waarbij we beseffen dat we ook daarin keuzen moeten maken. Wij blijven investeren in de wijze waarop we met onze inwoners in contact willen komen en blijven. Wij blijven inzetten op mooie ingrepen in diverse kernen. En we blijven gaan voor DocksNLD2. En dat alles in onze prachtige omgeving, waarin toerisme onze maximale aandacht verdient. We zijn wat ons betreft de groene poort naar Nederland. Die status willen we optimaal benutten!

INKOMSTEN

Waar komt het vandaan?

Waar gaat het naartoe?

UITGAVEN