BEGROTING 2020 IN 1 BEELD

Hervormen om vooruit te kunnen Voor u ligt de begroting 2020-2023. Een begroting met een stevige hervormingsopgave. Dat is geen verrassing. Bij eerdere momenten is al aangekondigd dat we binnen onze gemeente gaan hervormen. Dat is nodig omdat we – als zoveel gemeenten – worden geconfronteerd met een aantal (financiële) uitdagingen. Die gaan we het hoofd bieden. Wij doen voorstellen om te komen tot hervormingen in het sociaal domein. Hervormingen waar we in geloven. Maar ook hervormingen in de andere onderdelen van onze begroting. Die kunnen en zullen vragen om stevige bestuurlijke keuzes. Maar ze zijn nodig. Omdat we vooruit willen. En daarbij is de boodschap ook: leg de rekening niet bij de inwoner neer. De stijging van de woonlasten blijft wat ons betreft gematigd. De begroting zal wat ons betreft niet worden beheerst door financiële kommer en kwel. Wij blijven ambitieus om Montferland elke dag een beetje mooier te maken. Wij blijven staan voor de beloften die we gedaan hebben in het coalitieprogramma. Wij blijven investeren in de wijze waarop we met onze inwoners in contact willen komen en blijven. Wij blijven inzetten op mooie ingrepen in diverse kernen. En we blijven gaan voor DocksNLD2. En dat alles in onze prachtige omgeving, waarin toerisme onze maximale aandacht verdient. We zijn wat ons betreft de groene poort naar Nederland. Die status willen we optimaal benutten. En daarom willen we hervormen om vooruit te komen!

BEGROTING 2020 IN 1 BEELD

Hervormen om vooruit te kunnen Voor u ligt de begroting 2020-2023. Een begroting met een stevige hervormingsopgave. Dat is geen verrassing. Bij eerdere momenten is al aangekondigd dat we binnen onze gemeente gaan hervormen. Dat is nodig omdat we – als zoveel gemeenten – worden geconfronteerd met een aantal (financiële) uitdagingen. Die gaan we het hoofd bieden. Wij doen voorstellen om te komen tot hervormingen in het sociaal domein. Hervormingen waar we in geloven. Maar ook hervormingen in de andere onderdelen van onze begroting. Die kunnen en zullen vragen om stevige bestuurlijke keuzes. Maar ze zijn nodig. Omdat we vooruit willen. En daarbij is de boodschap ook: leg de rekening niet bij de inwoner neer. De stijging van de woonlasten blijft wat ons betreft gematigd. De begroting zal wat ons betreft niet worden beheerst door financiële kommer en kwel. Wij blijven ambitieus om Montferland elke dag een beetje mooier te maken. Wij blijven staan voor de beloften die we gedaan hebben in het coalitieprogramma. Wij blijven investeren in de wijze waarop we met onze inwoners in contact willen komen en blijven. Wij blijven inzetten op mooie ingrepen in diverse kernen. En we blijven gaan voor DocksNLD2. En dat alles in onze prachtige omgeving, waarin toerisme onze maximale aandacht verdient. We zijn wat ons betreft de groene poort naar Nederland. Die status willen we optimaal benutten. En daarom willen we hervormen om vooruit te komen!

INKOMSTEN

Waar komt het vandaan?

Waar gaat het naartoe?

UITGAVEN