Spoorstraat

1918

De Spoorstraat met rechts de Stationslaan omstreeks 1918. Voor het café van Toon Vlemminx staan marechaussees op wacht in verband met de vele smokkelaars aan het eind van de 1e Wereldoorlog.

(UItgave wed. H.A. Staarink, Didam, fotoarchief gemeente Didam)

1920

De roomboterfabriek in 1920. Deze stond naast de vroegere apotheek op de plaats waar omstreeks 1977 een aantal woningen zijn gebouwd.
(Fotocollectie Fam. Th. Wigman)

1930

De Spoorstraat met rechts de Stationslaan omstreeks 1930.

(Fotocollectie Fam. Th. Janssen)

1935

De spoorwegovergang met de Dijksestraat omstreeks 1935.
(Uitgave Gebr Leonards, fotocollectie Th. te Wil)

Verleden-heden-toekomst

Foto's zijn afkomstig van de Oudheidkundige Vereniging Didam