Spoorstraat

1935

De Spoorstraat richting het station omstreeks 1935. Links het pand van Gilsing (UItgave Haweco; uit collectie Jan Bolder).

1954

De Spoorstraat met rechts de Stationslaan omstreeks 1954, vlak voordat de bomen werden gekapt.

(fotoarchief gemeente Didam)

1954

De Spoorstraat vanaf de spoorwegovergang met de Dijksestraat omstreeks 1954. (Uitgave J. Sloot; fotocollectie Th. te Wil)

1954

Het midden van de Spoorstraat omstreeks 1954. Rechts het pand van Gilsing.

(fotocollectie Fam. Th. Wigman)

Verleden-heden-toekomst

Foto's zijn afkomstig van de Oudheidkundige Vereniging Didam