Meespraak

We maken het verkeersplan samen met bewoners. Er waren momenten waarop u persoonlijk kon meepraten én er was digitale meespraak. We hebben alle binnengekomen reacties zorgvuldig bekeken en ze waar mogelijk een plek gegeven in het verkeersplan. Inmiddels is er een voorkeursvariant.

Meespraak 2018

In 2018 was er digitale meespraak én een speciale meespraakavond op 18 oktober:

Presentatie bijeenkomst 18 oktober
Posters verkeersmodellen 18 oktober
Uitwerking ideeën- en knelpuntenkaartjes 18 oktober
Alle binnengekomen reac
ties 2018

Meespraak verkeersvarianten

In 2018 hebben we bewoners gevraagd naar hun mening over het verkeer in 's-Heerenberg. Naar aanleiding van die reacties zijn er drie varianten gemaakt voor de manier waarop het verkeer door 's-Heerenberg rijdt. Hier mochten bewoners weer over meepraten. Tijdens speciale verkeersplan-inloopdagen, maar ook digitaal.

Verkeersvariant 1
Verkeersvariant 2
Verkeersvariant 3
Binnengekomen reacties verkeersvarianten

Voorkeursvariant

Naar aanleiding van de meespraak verkeersvarianten hebben we een keuze gemaakt:

De voorkeursvariant. Deze variant hebben we toegelicht tijdens inloopavonden op 16 en 17 april 2019.