VARIANT 1:
B
asisafspraak


Wat verandert er?

De structuur blijft zoals deze is. We gaan de Drieheuvelenweg afwaarderen zoals de raad dat heeft besloten in 2014. De Zeddamsweweg blijft open voor bevoorrading.

Voordelen

  • Er rijdt minder autoverkeer binnen de bebouwde kom
  • De bevoorrading evenredig verdeeld
  • Huidige structuur blijft intact
  • Beperkte investering
  • Breed maatschappelijk draagvlak

Nadelen

  • Fietsroute niet rechtstreeks
  • Bevoorrading via Zeddamseweg: kans op sluipverkeer/dwaalverkeer
  • Fietsers blijven oude route fietsen