VARIANT 2:
Viaduct eruit, met éénrichting


Wat verandert er?

De laco-viaduct gaat eruit, en de kruising wordt gelijkvloers. We introduceren éénrichtingsverkeer en ontlasten de Lengelseweg-West en de Oude Doetinchemseweg West.

Voordelen

  • Minder autoverkeer binnen de bebouwde kom
  • Optimale fietsroutes: logische en ruimere fietsroutes voor schoolgaande kinderen
  • Alle vrachtverkeer via zuid
  • Meer ruimte voor alle modaliteiten

Nadelen

  • Duurdere infrastructurele ingrepen
  • Bus via de rondweg
  • Veranderingen voor omwonenden