Bezoek gemeente Hardenberg

Als Blackbelt (in opleiding) ontving ik het verzoek om een rol te vervullen in het rondleiden van de gemeente Hardenberg. Een verzoek waar ik zeker gehoor aan wilde geven, we hebben zelf namelijk op een zelfde wijze bij Mees van den Brink BV (Haaksbergen) gekeken en dat als waardevol ervaren. Toch ook een verzoek dat ik met enige vertwijfeling ontvang, want in hoeverre is Lean binnen de gemeente Montferland écht ingebed in de organisatie? In hoeverre kunnen we echt voortgang in de verbetertrajecten laten zien?

GEBOEKTE RESULTATEN

Alle collega’s die hebben deelgenomen aan de Leangame, hebben een leuk dagdeel beleeft tijdens de (eerste) kennismaking met Lean en procesgericht werken.

Alle groepen hebben in drie ronden en twee keer verbeteren substantiële verbeteringen doorgevoerd, waarbij sommige groepen wel tot 600% verbetering kwamen over 3 ronden gerekend. Merkbaar veranderde er ook veel. Van ontevreden en niet weten wat je moet doen of wat de ander doet, tot blij en tevreden en volledig op de hoogte van alle werkzaamheden. Meer resultaat en minder gevoelig voor onregelmatigheden in aanlevering van nieuw werk. De sleutel in al deze workshops was telkens weer: ‘samenwerken’. Deze samenwerking zorgde telkens voor optimalisatie van het proces en de rollen. Wij hebben er veel van geleerd en we hopen jullie ook.

Wij kijken er naar uit om jullie te begeleiden in jullie eigen proces(sen).

EERLIJKE VERHALEN EN ERVARINGEN 'GREENBELTS'